Rhestr eitemau

Funded by Welsh GovernmentYn y sesiwn fer hon byddwn yn adolygu gweithdrefn Rhestr eitemau Spectrum 5.0, gan edrych ar y lefel sylfaenol o wybodaeth sydd ei hangen i sicrhau atebolrwydd ar gyfer eich casgliad.   Byddwn yn trafod sut i atal problemau gyda dogfennau a defnyddio’r drefn Rhestr Eitemau, gan gynnwys defnyddio a datrys rhifau dros dro. Bydd cyfleoedd i ofyn cwestiynau drwy gydol y sesiwn.

Mae’r sesiwn hon yn cael ei chyflwyno gan yr Collections Trust ac yn cael ei hariannu gan Adran Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Cymru. Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i’r rheini sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn amgueddfeydd achrededig yng Nghymru, neu’r rhai sy’n gweithio at wneud hyn. Os oes gennych gwestiwn am y sesiwn, anfonwch e-bost at events@collectionstrust.org.uk (sylwch mai dim ond yn Saesneg y gallwn ymateb).

Gwaith paratoi ar gyfer y rhai fydd yn bresennol:

    • Os oes modd, darllenwch y cyflwyniad i Spectrum 5.0
    • Efallai y byddai’n fuddiol i chi adolygu’r weithdrefn Rhestr Eitemau ymlaen llaw a pharatoi cwestiynau.
    • Meddyliwch sut rydych chi’n gwneud pethau yn eich amgueddfa chi, gan gyfeirio at eich llawlyfr gweithdrefnau mewnol os oes gennych fynediad ato, er rydym yn deall efallai na fyddwch yn gallu gwneud hyn ar hyn o bryd. Efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi ddod â’r llawlyfr gyda chi i’r sesiwn er mwyn gallu cyfeirio ato.
    • Adeg y sesiwn, dilynwch y cyfarwyddiadau ymuno y byddwn yn eu hanfon atoch chi wrth gadarnhau eich bod wedi cofrestru. Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal dros Zoom. Mae defnyddio eich gwe-gamera yn ddewisol, felly does dim rhaid i chi dacluso na gwisgo eich dillad gorau!