Polisi, gweithdrefnau a chynlluniau dogfennaeth

Funded by Welsh GovernmentYn ystod y sesiwn fer hon, bydd Sarah Brown, Swyddog Allgymorth yr Collections Trust yn mynd drwy’r gofynion achredu ar gyfer polisi dogfennaeth (5.1) a gweithdrefnau sylfaenol y Spectrum (5.2), gan gynnwys Cynllunio Dogfennaeth, a bydd yn cyfeirio at ragor o ganllawiau ac enghreifftiau ar-lein. Bydd cyfleoedd i ofyn cwestiynau drwy gydol y sesiwn.

Mae’r sesiwn hon yn cael ei chyflwyno gan yr Ymddiriedolaeth Casgliadau ac yn cael ei hariannu gan Adran Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Cymru. Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i’r rheini sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn amgueddfeydd achrededig yng Nghymru, neu’r rhai sy’n gweithio at wneud hyn. Os oes gennych gwestiwn am y sesiwn, anfonwch e-bost at events@collectionstrust.org.uk (sylwch mai dim ond yn Saesneg y gallwn ymateb).

Mae’r cofrestriad ar gau. Gwaith paratoi ar gyfer y rhai fydd yn bresennol:

  • Os oes modd, darllenwch y cyflwyniad i Spectrum 5.0
  • Meddyliwch am y ffyrdd rydych chi’n gwneud pethau yn eich amgueddfa, gan gyfeirio at eich polisi dogfennaeth, eich llawlyfr gweithdrefnau, a’ch cynllun dogfennaeth mewnol os oes gennych fynediad atynt, er rydyn ni’n deall efallai nad yw hyn yn bosibl ar hyn o bryd. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi gael y rhain gyda chi yn ystod y sesiwn er mwyn gallu cyfeirio atynt.
  • Ar adeg y sesiwn, dilynwch y cyfarwyddiadau ymuno y byddwn yn eu hanfon atoch chi wrth gadarnhau eich bod wedi cofrestru. Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal dros Zoom. Mae defnyddio eich gwe-gamera yn ddewisol, felly does dim rhaid i chi wisgo eich dillad gorau.