Marcio a labelu gwrthrychau

Bydd y sesiwn ar-lein fer hon yn cyflwyno egwyddorion sylfaenol labelu a marcio gwrthrychau, gan gynnwys y deunyddiau a’r technegau sy’n cael eu defnyddio ar gyfer gwahanol fathau o wrthrychau. Hefyd, byddwn yn cael trafodaeth fer ynghylch sut mae marcio a labelu’n gysylltiedig â safon rheoli casgliadau Spectrum 5.0. Mae’r sesiwn hon yn dilyn y sesiwn Caffael a Derbyn a gynhelir yn gynharach yr un diwrnod.

Mae’r sesiwn hon yn cael ei chyflwyno gan yr Collections Trust ac yn cael ei hariannu gan Adran Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Cymru. Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i’r rheini sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn amgueddfeydd achrededig yng Nghymru, neu’r rhai sy’n gweithio at wneud hyn. Os oes gennych gwestiwn am y sesiwn, anfonwch e-bost at events@collectionstrust.org.uk (sylwch mai dim ond yn Saesneg y gallwn ymateb).

Mae’r cofrestriad ar gau. Gwaith paratoi ar gyfer y rhai fydd yn bresennol:

    • Meddyliwch am y ffyrdd rydych chi’n gwneud pethau yn eich amgueddfa, gan gyfeirio at eich llawlyfr gweithdrefnau mewnol os oes gennych fynediad ato, er rydym yn deall efallai nad yw hyn yn bosibl ar hyn o bryd. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi gael y llawlyfr gyda chi yn ystod y sesiwn er mwyn gallu cyfeirio ato.
    • Ar adeg y sesiwn, dilynwch y cyfarwyddiadau ymuno y byddwn yn eu hanfon atoch chi wrth gadarnhau eich bod wedi cofrestru. Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal dros Zoom. Mae defnyddio eich gwe-gamera yn ddewisol, felly does dim rhaid i chi wisgo eich dillad gorau.