Llawlyfrau gweithdrefnau

Funded by Welsh GovernmentMae llawlyfr yn helpu amgueddfa i osod proses safonol ar gyfer casglu, cofnodi, cadw a defnyddio gwybodaeth am gasgliadau amgueddfeydd yn ddiogel. Dylai llawlyfr gweithdrefnau amgueddfa fod yn gyfres o gyfarwyddiadau yn disgrifio sut mae eich amgueddfa’n rhoi gweithdrefnau Spectrum 5.0 ar waith. Rydyn ni’n gwybod bod llawer ohonoch yn cymryd y cyfle i ddiweddaru neu ddatblygu eich llawlyfrau ar hyn o bryd. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar yr hyn sy’n gwneud llawlyfr gweithdrefnau da. Gyda’n gilydd, byddwn yn trafod yr hyn ddylai’r llawlyfrau gynnwys, fformatau gwahanol a sut gallwch lunio adnodd hawdd ei ddefnyddio.

Mae’r sesiwn hon yn cael ei chyflwyno gan yr Collections Trust ac yn cael ei hariannu gan Adran Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Cymru. Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i’r rheini sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn amgueddfeydd achrededig yng Nghymru, neu’r rhai sy’n gweithio at wneud hyn. Os oes gennych gwestiwn am y sesiwn, anfonwch e-bost at events@collectionstrust.org.uk (sylwch mai dim ond yn Saesneg y gallwn ymateb).

Mae’r cofrestriad ar gau. Gwaith paratoi ar gyfer y rhai fydd yn bresennol:

  • Os oes modd, darllenwch y cyflwyniad i Spectrum 5.0
  • Meddyliwch am y ffyrdd rydych chi’n gwneud pethau yn eich amgueddfa, gan gyfeirio at eich llawlyfr gweithdrefnau mewnol os oes gennych fynediad ato, er rydym yn deall efallai nad yw hyn yn bosibl ar hyn o bryd. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi gael y llawlyfr gyda chi yn ystod y sesiwn er mwyn gallu cyfeirio ato.
  • Ar adeg y sesiwn, dilynwch y cyfarwyddiadau ymuno y byddwn yn eu hanfon atoch chi wrth gadarnhau eich bod wedi cofrestru. Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal dros Zoom. Mae defnyddio eich gwe-gamera yn ddewisol, felly does dim rhaid i chi wisgo eich dillad gorau.