Cyflwyniad i safon y Spectrum 5.0

Funded by Welsh GovernmentBydd y sesiwn ar-lein hon yn gyflwyniad bach i’r rheini sy’n newydd i safon rheoli casgliadau’r Spectrum neu’r rheini y mae angen cwrs gloywi arnynt. Byddwn yn trafod sut mae gweithdrefn Spectrum 5.0 yn gweithio, sut gallwch chi ddefnyddio’r sbectrwm yn eich sefydliad a byddwn yn rhoi cyflwyniad byr i’r prif weithdrefnau ar gyfer Achredu. Bydd cyfleoedd i ofyn cwestiynau drwy gydol y sesiwn.

Mae’r sesiwn hon yn cael ei chyflwyno gan yr Ymddiriedolaeth Casgliadau ac yn cael ei hariannu gan Adran Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Cymru. Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i’r rheini sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn amgueddfeydd achrededig yng Nghymru, neu’r rhai sy’n gweithio at wneud hyn. Os oes gennych gwestiwn am y sesiwn, anfonwch e-bost at events@collectionstrust.org.uk (sylwch mai dim ond yn Saesneg y gallwn ymateb).

Mae’r cofrestriad ar gau. Gwaith paratoi ar gyfer y rhai fydd yn bresennol:

  • Os oes modd, darllenwch y cyflwyniad i Spectrum 5.0
  • Meddyliwch am y ffyrdd rydych chi’n gwneud pethau yn eich amgueddfa, gan gyfeirio at eich llawlyfr gweithdrefnau mewnol os oes gennych fynediad ato, er rydym yn deall efallai nad yw hyn yn bosibl ar hyn o bryd. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi gael y llawlyfr gyda chi yn ystod y sesiwn er mwyn gallu cyfeirio ato.