Ekonomisk värdering - Omfattning

Resource Använd denna process när objekt ska värderas ekonomiskt, oavsett om de tillhör museet eller är inlånat. Värderingen utförs oftast i samband med Försäkring och utställningsgaranti men kan också utföras innan objekt förvärvas genom inköp. Förutom för dessa samlingsförvaltningsändamål anses det...

Ekonomisk värdering - Standarden

Resource Här finns Spectrumstandarden för Ekonomisk värdering. Den innehåller policyfrågor och beskriver den miniminivå som museet bör sträva efter att uppnå, oberoende av hur museet väljer att utföra processen i praktiken.

Ekonomisk värdering - Förslag på arbetsrutin

Resource Den här föreslagna arbetsrutinen visar på ett sätt att uppnå Spectrumstandarden för Ekonomisk värdering. Den finns i två format: som text och som flödesschema. De kan användas som utgångspunkt när ett museum anpassar en arbetsrutin efter sina egna behov.