Användning av samlingar - Omfattning

Resource I processen ingår hantering av originalobjekt, men även bilder och andra reproduktioner. I dessa fall används även processen för Hantering av rättigheter. Processen kan också användas tillsammans med processen för Utlån för att ta till vara information om hur museets...

Användning av samlingar - Standarden

Resource Här finns Spectrumstandarden för Användning av samlingar. Den innehåller policyfrågor och beskriver den miniminivå som museet bör sträva efter att uppnå, oberoende av hur museet väljer att utföra processen i praktiken.

Användning av samlingar - Förslag på arbetsrutin

Resource Den här föreslagna arbetsrutinen visar på ett sätt att uppnå Spectrumstandarden för Användning av samlingar. Den finns i två format: som text och som flödesschema. De kan användas som utgångspunkt när ett museum anpassar en arbetsrutin efter sina egna behov.