Inlån - Omfattning

Resource Oftast kan detta handla om objekt som lånas in för utställning eller annan aktivitet, som ett forskningsprojekt. Sådana inlån ska alltid ha ett bestämt slutdatum. Vid periodens slut kan lånet antingen förnyas under en ny bestämd tidsperiod eller återlämnas till...

Inlån - Standarden

Resource Här finns Spectrumstandarden för Inlån. Den innehåller policyfrågor och beskriver den miniminivå som museet bör sträva efter att uppnå, oberoende av hur museet väljer att utföra processen i praktiken.

Inlån - Förslag på arbetsrutin

Resource Den här föreslagna arbetsrutinen visar på ett sätt att uppnå Spectrumstandarden för Inlån. Den finns i två format: som text och som flödesschema. De kan användas som utgångspunkt när ett museum anpassar en arbetsrutin efter sina egna behov.