Innlån - Omfang

Resource Dette gjelder normalt sett objekter som er lånt inn til en utstilling eller annen aktivitet, som et forskningsprosjekt. Slike lån skal alltid ha en sluttdato. Ved sluttdatoen skal lånet enten forlenges til en ny fastsatt dato eller returneres til eieren....

Innlån - Standarden

Resource Dette er Spectrum standarden for Innlån. Den inneholder spørsmål knyttet til policy og stiller minimumskrav museet bør møte, uavhengig av hvordan prosedyren blir iverksatt.

Innlån - Forslag til arbeidsrutine

Resource Den foreslåtte prosedyren viser hvordan Spectrumstandarden for Innlån. Den kommer i to formater – tekst og flytdiagram. De kan brukes som utgangspunkt og tilpasses behov i museet.