Beståndsinventering - Omfattning

Resource Den här processen används för att kontrollera att den grundinformation som behövs för att redogöra för alla objekt som museet ansvarar för finns. Om museet har uppnått miniminivån i de andra primära processerna är det bara att jobba på. Om...

Beståndsinventering - Standarden

Resource Museet ska ha en policy för hur inventeringsinformationen för alla objekt som museet ansvarar för upprätthålls. Policyn kan antingen vara ett fristående dokument eller utgöra en del av museets övergripande samlingsförvaltningspolicy. Oavsett vilket behöver troligen följande frågor övervägas när policyn formuleras:...

Beståndsinventering - Förslag på arbetsrutin

Resource Ha de primära processerna på plats Kontrollera att museet uppnår Spectrums standard för de övriga åtta primära processerna. Kontrollera först att miniminivån uppnås för de följande primära processerna: Inkommande objekt Förvärv och accession Kontroll av placering och förflyttning Katalogisering Utlämning...