Beståndsinventering - Omfattning

Resource Den här processen används för att kontrollera att den grundinformation som behövs för att redogöra för alla objekt som museet ansvarar för finns. Om museet har uppnått miniminivån i de andra primära processerna är det bara att jobba på. Om...

Beståndsinventering - Standarden

Resource Här finns Spectrumstandarden för Beståndsinventering. Den innehåller policyfrågor och beskriver den miniminivå som museet bör sträva efter att uppnå, oberoende av hur museet väljer att utföra processen i praktiken.

Beståndsinventering - Förslag på arbetsrutin

Resource Den här föreslagna arbetsrutinen visar på ett sätt att uppnå Spectrumstandarden för Beståndsinventering. Den finns i två format: som text och som flödesschema. De kan användas som utgångspunkt när ett museum anpassar en arbetsrutin efter sina egna behov.