Försäkring och utställningsgaranti - Omfattning

Resource Att fastställa museets försäkringsbehov kan vara komplicerat och kan kräva specialistråd från värderare, säkerhetsrådgivare och konservator, men även från det egna försäkringsbolaget. De risker som museet bör försäkra sig mot och hur omfattande försäkringen ska vara beror på relaterade processer...

Försäkring och utställningsgaranti - Standarden

Resource Här finns Spectrumstandarden för Försäkring och utställningsgaranti. Den innehåller policyfrågor och beskriver den miniminivå som museet bör sträva efter att uppnå, oberoende av hur museet väljer att utföra processen i praktiken.

Försäkring och utställningsgaranti - Förslag på arbetsrutin

Resource Den här föreslagna arbetsrutinen visar på ett sätt att uppnå Spectrumstandarden för Försäkring och utställningsgaranti. Den finns i två format: som text och som flödesschema. De kan användas som utgångspunkt när ett museum anpassar en arbetsrutin efter sina egna behov.