Katastrofplanering för samlingar - Omfattning

Resource Den här processen används som förberedelse långt innan en katastrof, som kan skada samlingarna eller informationssystemen inträffar. Börja med att identifiera och lista potentiella risker, som till exempel brand eller översvämning. Planera därefter så att risken att detta inträffar blir...

Katastrofplanering för samlingar - Standarden

Resource Här finns Spectrumstandarden för Katastrofplanering för samlingar. Den innehåller policyfrågor och beskriver den miniminivå som museet bör sträva efter att uppnå, oberoende av hur museet väljer att utföra processen i praktiken.

Katastrofplanering för samlingar - Förslag på arbetsrutin

Resource Den här föreslagna arbetsrutinen visar på ett sätt att uppnå Spectrumstandarden för Katastrofplanering för samlingar. Den finns i två format: som text och som flödesschema. De kan användas som utgångspunkt när ett museum anpassar en arbetsrutin efter sina egna behov.