Deaksesjon og avhending - Omfang

Resource Bruk denne prosedyren for å avhende objekter som tilhører museet. Årsaken kan for eksempel være at objektene er for skadet for videre bruk, repatriering av menneskelige levninger eller hellige objekter eller overføring av duplikater til et annet museum som et...

Deaksesjon og avhending - Standarden

Resource Dette er Spectrum standarden for Deaksesjon og avhending. Den inneholder spørsmål knyttet til policy og stiller minimumskrav museet bør møte, uavhengig av hvordan prosedyren blir iverksatt.

Deaksesjon og avhending - Forslag til arbeidsrutine

Resource Den foreslåtte prosedyren viser hvordan Spectrumstandarden for Deaksesjon og avhending. Den kommer i to formater – tekst og flytdiagram. De kan brukes som utgangspunkt og tilpasses behov i museet.