Skada och förlust - Omfattning

Resource Denna process kan behöva användas vid allt från små hanteringsskador på ett objekt, till brand som förstör stora delar av samlingarna. Förhoppningsvis kommer åtgärderna i processen för Katastrofplanering för samlingar att minska både sannolikheten för och effekterna av större skador...

Skada och förlust - Standarden

Resource Här finns Spectrumstandarden för Skada och förlust. Den innehåller policyfrågor och beskriver den miniminivå som museet bör sträva efter att uppnå, oberoende av hur museet väljer att utföra processen i praktiken.

Skada och förlust - Förslag på arbetsrutin

Resource Den här föreslagna arbetsrutinen visar på ett sätt att uppnå Spectrumstandarden för Skada och förlust. Den finns i två format: som text och som flödesschema. De kan användas som utgångspunkt när ett museum anpassar en arbetsrutin efter sina egna behov.