Tillståndskontroll och teknisk bedömning - Omfattning

Resource Det finns många situationer när detta skulle kunna utföras, så denna process kommer ofta att användas tillsammans med andra processer. Processen omfattar visuella kontroller, men även tekniska bedömningar, som till exempel vetenskapliga analyser av materialprov. Tillståndskontroller används också som beslutsunderlag...

Tillståndskontroll och teknisk bedömning - Standarden

Resource Här finns Spectrumstandarden för Tillståndskontroll och teknisk bedömning. Den innehåller policyfrågor och beskriver den miniminivå som museet bör sträva efter att uppnå, oberoende av hur museet väljer att utföra processen i praktiken.

Tillståndskontroll och teknisk bedömning - Förslag på arbetsrutin

Resource Den här föreslagna arbetsrutinen visar på ett sätt att uppnå Spectrumstandarden för Tillståndskontroll och teknisk bedömning. Den finns som text och som flödesschema. De kan användas som utgångspunkt när ett museum anpassar en arbetsrutin efter sina egna behov.