Samlingsöversyn - Omfattning

Resource Omfattningen av sådan översyn kan variera från ett fåtal objekt till hela samlingen. De kan genomföras internt eller inom ett nätverk av museer, ibland med hjälp av lokala intressenter eller ämnesspecialister. Översynen utgör ofta det första steget i rationalisering av...

Samlingsöversyn - Standarden

Resource Här finns Spectrumstandarden för Samlingsöversyn. Den innehåller policyfrågor och beskriver den miniminivå som museet bör sträva efter att uppnå, oberoende av hur museet väljer att utföra processen i praktiken.

Samlingsöversyn - Förslag på arbetsrutin

Resource Den här föreslagna arbetsrutinen visar på ett sätt att uppnå Spectrumstandarden för Samlingsöversyn. Den finns i två format: som text och som flödesschema. De kan användas som utgångspunkt när ett museum anpassar en arbetsrutin efter sina egna behov.