Samlingsvård och konservering - Omfattning

Resource Processen är nära sammankopplad med processen för Tillståndskontroll och teknisk bedömning. Konserveringsåtgärder utförs vanligtvis som ett resultat av tillståndskontroller och initieras ofta i andra processer, som till exempel hantering av en låneförfrågan. Konserveringsåtgärder stöds ofta av vetenskapliga materialanalyser och andra...

Samlingsvård och konservering - Standarden

Resource Här finns Spectrumstandarden för Samlingsvård och konservering. Den innehåller policyfrågor och beskriver den miniminivå som museet bör sträva efter att uppnå, oberoende av hur museet väljer att utföra processen i praktiken.

Samlingsvård och konservering - Förslag på arbetsrutin

Resource Den här föreslagna arbetsrutinen visar på ett sätt att uppnå Spectrumstandarden för Samlingsvård och konservering. Den finns i två format: som text och som flödesschema. De kan användas som utgångspunkt när ett museum anpassar en arbetsrutin efter sina egna behov.