Katalogisering - Omfattning

Resource De flesta museer skapar någon form av strukturerad katalogpost för varje objekt eller objektgrupp, antingen digitalt eller på kort. Sådana poster kan ge en snabb översiktlig bild av viktig grundinformation och de kan indexeras så att information kan hittas när...

Katalogisering - Standarden

Resource Här finns Spectrumstandarden för Katalogisering. Den innehåller policyfrågor och beskriver den miniminivå som museet bör sträva efter att uppnå, oberoende av hur museet väljer att utföra processen i praktiken.

Katalogisering - Förslag på arbetsrutin

Resource Den här föreslagna arbetsrutinen visar på ett sätt att uppnå Spectrumstandarden för Katalogisering. Den finns i två format: som text och som flödesschema. De kan användas som utgångspunkt när ett museum anpassar en arbetsrutin efter sina egna behov.