Granskning - Omfattning

Resource På grundläggande nivån bekräftar det processen att museets information stämmer överens med den fysiska verkligheten. Alla objekt som museet ska ha finns, är korrekt numrerade och placerade på rätt plats. En självklar anledning att utföra regelbundna granskningar är att göra...

Granskning - Standarden

Resource Här finns Spectrumstandarden för Granskning. Den innehåller policyfrågor och beskriver den miniminivå som museet bör sträva efter att uppnå, oberoende av hur museet väljer att utföra processen i praktiken.

Granskning - Förslag på arbetsrutin

Resource Den här föreslagna arbetsrutinen visar på ett sätt att uppnå Spectrumstandarden för Granskning. Den finns i två format: som text och som flödesschema. De kan användas som utgångspunkt när ett museum anpassar en arbetsrutin efter sina egna behov.