Inkommande objekt - Omfattning

Resource I den här processen skapar museet en bekräftelse på att ett objekt kommit in och anger villkoren för att ta över ansvaret för det. I processen tilldelas objektet ett identifikationsnummer och grundläggande information om det tas omedelbart om hand. Detta är...

Inkommande objekt - Standarden

Resource Här finns Spectrumstandarden för Inkommande objekt. Den innehåller policyfrågor och beskriver den miniminivå som museet bör sträva efter att uppnå, oberoende av hur museet väljer att utföra processen i praktiken.

Inkommande objekt - Förslag på arbetsrutin

Resource Den här föreslagna arbetsrutinen visar på ett sätt att uppnå Spectrumstandarden för Inkommande objekt. Den finns i två format: som text och som flödesschema. De kan användas som utgångspunkt när ett museum anpassar en arbetsrutin efter sina egna behov.