Mottak av objekter - Omfang

Resource Denne prosedyren beskriver hvordan man skal ta i mot objekter. I prosedyren fastsettes vilkår for å overta ansvaret for objektene. Objekter museet mottar skal gis et unikt identifikasjonsnummer. Nøkkelinformasjon om objektet skal registreres umiddelbart. Dette er særlig viktig hvis museet...

Mottak av objekter - Standarden

Resource Dette er Spectrum standarden for Mottak av objekter. Den inneholder spørsmål knyttet til policy og stiller minimumskrav museet bør møte, uavhengig av hvordan prosedyren blir iverksatt.

Mottak av objekter - Forslag til arbeidsrutine

Resource Den foreslåtte prosedyren viser hvordan Spectrumstandarden for Mottak av objekter. Den kommer i to formater – tekst og flytdiagram. De kan brukes som utgangspunkt og tilpasses behov i museet.