Kontroll av placering och förflyttning - Omfattning

Resource På samma sätt som museet registrerar när objekt kommer in eller lämnar museet behöver det också finnas information om var de finns inom museet. För detta bör museet ha en fastslagen struktur för benämning på alla byggnader och lokaler där objekt kan...

Kontroll av placering och förflyttning - Standarden

Resource Här finns Spectrumstandarden för Kontroll av placering och förflyttning. Den innehåller policyfrågor och beskriver den miniminivå som museet bör sträva efter att uppnå, oberoende av hur museet väljer att utföra processen i praktiken.

Kontroll av placering och förflyttning - Förslag på arbetsrutin

Resource Den här föreslagna arbetsrutinen visar på ett sätt att uppnå Spectrumstandarden för Kontroll av placering och förflyttning. Den finns som text och som flödesschema. De kan användas som utgångspunkt när ett museum anpassar en arbetsrutin efter sina egna behov.