Utlån - Omfattning

Resource Använd denna process för att bedöma och hantera förfrågningar som museet får om utlån av objekt till en utställning eller för andra syften. Utlån kan vara ett bra sätt att göra samlingarna mer tillgängliga, profilera det egna museet och utöka...

Utlån - Standarden

Resource Här finns Spectrumstandarden för Utlån. Den innehåller policyfrågor och beskriver den miniminivå som museet bör sträva efter att uppnå, oberoende av hur museet väljer att utföra processen i praktiken.

Utlån - Förslag på arbetsrutin

Resource Den här föreslagna arbetsrutinen visar på ett sätt att uppnå Spectrumstandarden för Utlån. Den finns i två format: som text och som flödesschema. De kan användas som utgångspunkt när ett museum anpassar en arbetsrutin efter sina egna behov.