Utlån - Omfang

Resource Bruk denne prosedyren for å vurdere og håndtere forespørsler om å låne ut objekter til en utstilling eller andre formål. Utlån kan være en god måte å gjøre museets samlinger mer tilgjengelig på, profilere museet og utvikle museets nettverk. Dette...

Utlån - Standarden

Resource Dette er Spectrum standarden for Utlån. Den inneholder spørsmål knyttet til policy og stiller minimumskrav museet bør møte, uavhengig av hvordan prosedyren blir iverksatt.

Utlån - Forslag til arbeidsrutine

Resource Den foreslåtte prosedyren viser hvordan Spectrumstandarden for Utlån. Den kommer i to formater – tekst og flytdiagram. De kan brukes som utgangspunkt og tilpasses behov i museet.