Planering av dokumentation - Omfattning

Resource Denna process är mer generell än många andra. Här ligger fokus på planering och hantering av alla typer av dokumentationsprojekt. Det innebär att ange målsättning, skriva en plan, övervaka projektets framsteg och hantera alla problem som dyker upp under arbetets...

Planering av dokumentation - Standarden

Resource Här finns Spectrumstandarden för Planering av dokumentation. Den innehåller policyfrågor och beskriver den miniminivå som museet bör sträva efter att uppnå, oberoende av hur museet väljer att utföra processen i praktiken.

Planering av dokumentation - Förslag på arbetsrutin

Resource Den här föreslagna arbetsrutinen visar på ett sätt att uppnå Spectrumstandarden för Planering av dokumentation. Den finns i två format: som text och som flödesschema. De kan användas som utgångspunkt när ett museum anpassar en arbetsrutin efter sina egna behov.