Förvärv och accession - Omfattning

Resource Rent juridiskt innebär förvärv en ägaröverlåtelse från den tidigare ägaren till det förvärvande museet. I processen får museet bevis för ägandet och tilldelar varje objekt ett unikt nummer som kopplar samman objektet med tillhörande information. Accession har en mycket specifik...

Förvärv och accession - Standarden

Resource Här finns Spectrumstandarden för Förvärv och accession. Den innehåller policyfrågor och beskriver den miniminivå som museet bör sträva efter att uppnå, oberoende av hur museet väljer att utföra processen i praktiken.

Förvärv och accession - Förslag på arbetsrutin

Resource Den här föreslagna arbetsrutinen visar på ett sätt att uppnå Spectrumstandarden för Förvärv och accession. Den finns i två format: som text och som flödesschema. De kan användas som utgångspunkt när ett museum anpassar en arbetsrutin efter sina egna behov.