Ervervelse og aksesjon - Omfang

Resource Juridisk sett innebærer ervervelse et eierskifte fra tidligere eier til museet. Denne prosedyren sørger for dokumentasjon av eierskapet og gir hvert enkelt objekt et unikt nummer som kobler det med tilhørende dokumentasjon. En aksesjon er definert som å overta det...

Ervervelse og aksesjon - Standarden

Resource Dette er Spectrum standarden for Ervervelse og aksesjon. Den inneholder spørsmål knyttet til policy og stiller minimumskrav museet bør møte, uavhengig av hvordan prosedyren blir iverksatt.

Ervervelse og aksesjon - Forslag til arbeidsrutine

Resource Den foreslåtte prosedyren viser hvordan Spectrumstandarden for Ervervelse og aksesjon. Den kommer i to formater – tekst og flytdiagram. De kan brukes som utgangspunkt og tilpasses behov i museet.