Spectrum 5.0 kan även laddas ned som PDF eller beställas som Print on Demand hos Riksantikvarieämbetet i Sverige: Spectrum 5.0 och Spectrum 5.0 Appendix.