Ekonomisk värdering - Standarden

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Museet ska ha en policy för ekonomisk värdering. Policyn kan antingen vara ett fristående dokument eller utgöra en del av museets övergripande samlingsförvaltningspolicy. Oavsett vilket behöver troligen följande frågor övervägas när policyn formuleras:

  • Vilka etiska principer kommer att tillämpas vid ekonomisk värdering av objekt?

  • Varför kan objekt komma att värderas ekonomiskt?

  • Vem får godkänna att ekonomisk värdering utförs?

  • Vem har mandat att utföra ekonomisk värdering?

  • Vem har tillgång till information om ekonomisk värdering och hur hålls informationen skyddad?

  • Hur och hur ofta kommer informationen om den ekonomiska värderingen att uppdateras?

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver de steg som ska utföras när ekonomisk värdering utförs. Spectrums föreslagna arbetsrutin är en bra utgångspunkt. Oavsett hur museet väljer att göra, bör museets egen arbetsrutin för processen åtminstone uppnå följande miniminivå:

Miniminivå Varför är detta viktigt?
Informationen om ekonomisk värdering finns bara tillgänglig när den behövs för samlingsförvaltning och används bara enligt gällande etisk praxis. Museet kan försäkra vissa eller alla objekt till rätt belopp. Museet använder inte samlingarna som garanti för finansiering vid banklån.
Det finns fastställda och konsekventa metoder för ekonomisk värdering. De ekonomiska värderingar som erhålls är pålitliga. Ekonomiska värderingar sker inte efter ingivelser från enskilda personer.
Informationen om ekonomisk värdering behandlas konfidentiellt och endast behöriga personer har tillgång till den. Den ekonomiska värderingen är bara tillgängliga för dem som behöver informationen. Säkerhetsriskerna för högt värderade objekt ökas inte.
Den ekonomiska värderingen hålls uppdaterad. Felaktiga ekonomiska värderingar används inte när försäkringar förnyas, något som annars kan leda till otillräckligt skydd.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet