Ekonomisk värdering - Förslag på arbetsrutin

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Att genomföra en ekonomisk värdering enligt museets policy.

Det finns flera andra Spectrumprocesser som kan leda till behov av en ny eller uppdaterad ekonomisk värdering. Övervaka och uppdatera ekonomiska värderingar i de processer där det finns ett behov av det. Till exempel kan den ekonomiska värderingen av ett inlånat objekt förändras under låneperioden. Ekonomisk värdering kan till exempel utföras av intendenter, professionella värderare och långivare.

Museet behöver komma överens om en rad principer för ekonomisk värdering av olika typer av objekt som till exempel:

 • Aktuellt marknadsvärde för jämförbara objekt.

 • Originalvärdering eller inköpspris, justerat efter inflation.

 • Kostnad för konservering.

 • Kostnad för att förvärva ett annat jämförbart objekt, inklusive eventuella transporter och andra kostnader.

Ekonomisk värdering för konserverings- och reparationsändamål kan vara svårt att genomföra. Ett objekt med lågt marknadsvärde kan vara ovärderligt beroende på dess kontext. Om objektet skadas kan det kosta mycket mer än dess ekonomiska värde att återställa.

Inköpspris behöver inte stå i direkt proportion till en värdering. En säljare kan till exempel avsiktligt sälja ett objekt till museet för under marknadsvärdet.

Om museet inte äger objektet, införskaffa ett skriftligt godkännande för värdering från ägaren.

Det är viktigt om en tvist skulle uppstå i framtiden.

Registrera information om värderingsprocessen.

Det kan inkludera information om specifika tillfällen när ekonomisk värdering utförts som:

Information om identifiering av objekt

 • Objektnummer för objekt som tillhör museet.

 • Kort beskrivning (använd en standardterminologikälla).

Information om inkommande objekt

 • Ankomstnummer för de objekt som inte tillhör museet.

Information om ekonomisk värdering

 • En identifierare för värderingstillfället – Ekonomisk värdering – referensnummer (använd ett standardformat).

 • Namn på person i organisationen som har godkänt värderingen – Ekonomisk värdering godkänd av (använd standardformat för namn).

  • Datum för godkännandet – Ekonomisk värdering – datum för godkännande (använd ett standardformat).

 • Namn på den som utfört värderingen och kontaktuppgifter om det är någon som anlitas externt:

  • Värderat av (använd standardformat för namn).

  • Adress.

Registrera resultatet från den ekonomiska värderingen.

Registrera följande för varje objekt eller objektgrupp:

Information om identifiering av objekt

 • Objektnummer, för objekt som tillhör museet.

Information om inkommande objekt

 • Ankomstnummer, för de objekt som inte tillhör museet.

Information om ekonomisk värdering av objekt

 • Ekonomisk värdering – Ekonomisk värdering av objekt.

  • Datum för ekonomisk värdering – Ekonomisk värdering av objekt – datum (använd ett standardformat).

 • Typ av ekonomisk värdering – Typ av ekonomisk värdering av objekt (använd en standardterminologikälla).

 • Anledningen till den ekonomiska värderingen – Ekonomisk värderingen av objekt – syfte (använd en standardterminologikälla).

 • Datum när den ekonomiska värdering bör förnyas – Ekonomisk värdering av objekt – förnyelsedatum (använd ett standardformat).

 • Övrig information om den ekonomiska värderingen – Ekonomisk värdering av objekt – kommentar.

Säkra och kontrollera åtkomst till information som rör ekonomisk värdering.

Om information om ekonomisk värdering till exempel registreras i ett digitalt samlingssystem, säkerställ att relevanta fält bara kan ses av behöriga användare.

Behåll alla originaldokument.

Detta kan inkludera dokument som undertecknats av den som utfört värderingen eller ägare av objekt som godkänt värderingen. Arkivera dessa och registrera Placering av dokumentunder rätt objektposter så att informationen kan hittas i framtiden

Uppdatera försäkringsskydd eller utställningsgaranti enligt den nya eller ändrade ekonomiska värderingen.

Gå till Försäkring och utställningsgaranti.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet