Ekonomisk värdering - Omfattning

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Använd denna process när objekt ska värderas ekonomiskt, oavsett om de tillhör museet eller är inlånat. Värderingen utförs oftast i samband med Försäkring och utställningsgaranti men kan också utföras innan objekt förvärvas genom inköp.

Förutom för dessa samlingsförvaltningsändamål anses det vanligtvis oetiskt att utföra ekonomiska värderingar av samlingar, särskilt vid ekonomiskt motiverad avyttring. Icoms etiska regler för museer ger vägledning i dessa frågor.

Det är också oklokt att värdera objekt som lämnats in för förfrågan. Villkoren på ankomstblanketten kan uppge att museipersonalen inte har behörighet att ge ekonomiska värderingar och att museet inte ställer sig bakom några ekonomiska värderingar som eventuellt indikerats muntligt eller på ankomstblanketten.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet