Ekonomisk värdering godkänd av

Svensk översättning

Ekonomisk värdering godkänd av

Definition

Person som ger slutgiltigt godkännande för att en värdering ska ske.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken för person. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Person.

Använd

Registrera endast en gång för en värdering.

Informationsgrupp

Information om ekonomisk värdering

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet