Användare – referens

Svensk översättning

Användare – referens

Definition

Dokumentation av ytterligare referenser till ett objekt från en användare till exempel som en händelse, objekt, dokument, person eller organisation.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Användes när någon arbetade för ett gruvbolag.

Använd

Registrera så många gånger som det behövs för en användares upplysning. Om det bekräftas bör det registreras av personalen på ett mer fullständigt sätt.

Informationsgrupp

Information om användarens upplysning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust