Användare – personlig reaktion

Svensk översättning

Användare – personlig reaktion

Definition

En beskrivning av sättet som en användare svarade intuitivt på objektet.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Kan inkludera: Känslor kring ett objekt utöver sin personliga erfarenhet av det. Varför de kände sig dragna till ett objekt eller ansåg att det var speciellt på ett personligt plan. En större kulturell betydelse som de ålade objektet. Aspekter för ett objekt som de tyckte var särskilt konstnärliga, historiska eller kulturellt betydelsefulla. Reaktioner på objekt med utgångspunkt i olika kulturella ståndpunkter, en gissning kring vad ett objekt har haft för betydelse för en annan person som till exempel skapare, användare eller annan ägare.

Exempel

Ett viktigt exemplar av afrikansk konst.

Använd

Registrera endast en gång för en användares upplysning.

Informationsgrupp

Information från användare av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet