Brukers personlige tilbakemelding

Norsk oversettelse

Brukers personlige tilbakemelding

Definisjon

En beskrivelse av måten en bruker intuitivt reagerte på eller forholdt seg til objektet på.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting. Informasjonen kan inkludere: Følelser knyttet til objektet som går ut over eiers personlige erfaring med det. Hvorfor eieren knyttet seg følelsesmessig til objektet, eller anså det som noe spesielt personlig. En bredere kulturell forståelse som eieren knyttet til objektet. Særlige egenskaper ved objektet som eier følte var av spesiell kunstnerisk, historisk eller kulturell verdi. Eierens reaksjon på objektet ut fra et annet kulturelt perspektiv, eller antydninger om hva objektet kan ha betydd for andre med tilknytning til objektet, f.eks. tilvirkeren, bruker eller eier.

Eksempler

Et viktig eksempel på afrikansk kunst.

Bruk

Registrer kun én gang for hvert bidrag fra en bruker.

Gruppe

Informasjon fra bruker

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd