Gebruiker - Persoonlijke reactie

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Gebruiker – Persoonlijke reactie

Definitie

Een beschrijving van de manier waarop een gebruiker gevoelsmatig reageerde op het object.

Invulinstructies

Gebruik gewone zinsbouw en leestekens. O.a.: gevoelens over een object die niet uitsluitend betrekking hebben op de persoonlijke ervaring; waarom de gebruiker een band had met het object, of het als bijzonder beschouwde; de algemenere culturele betekenis die de gebruiker aan het object toekende; aspecten van het object, die hij in het bijzonder van artistieke, historische of culturele betekenis achtte; de reactie op het object, bezien vanuit een standpunt dat afwijkt van dat van andere bij het object betrokken personen, zoals de maker, gebruiker of eigenaar.

Voorbeelden

Een belangrijk voorbeeld van Afrikaanse kunst.

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elke bijdrage van een gebruiker.

Informatiegroep

Informatie bijgedragen door de gebruiker van het object

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO