Användares upplysning – kommentar

Svensk översättning

Användares upplysning – kommentar

Definition

Alla observationer eller kommentarer om en användares upplysning som organisationen vill registrera till exempel sättet som informationen samlades in på eller noterade avvikelser.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Användare besökte aktivitet för att välkomna nya innevånare till Sverige.

Använd

Registrera endast en gång för en användares upplysning.

Informationsgrupp

Information från användare av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet