Användare – kontaktperson

Svensk översättning

Användare – kontaktperson

Definition

Uppgifter om en Person utsedd av en Användare som ansvarar för hantering av användning för deras räkning.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera olika informationsenheter som till exempel efternamn och förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person som det passar. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Person.

Använd

Registrera bara en gång per Användare.

Informationsgrupp

Information om användning av samlingar

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet