Brukers kontaktperson

Norsk oversettelse

Brukers kontaktperson

Definisjon

Kontaktinformasjon til en person som er utpekt av brukeren til å være ansvarlig på brukerens vegne i forbindelse med bruken av objektet.

Registrering

Det er nødvendig å bruke flere informasjonsenheter, blant annet et etternavn og et fornavn. Beskrivelsen av disse informasjonsenhetene er samlet under overskriften Person. Museet kan ha standardiserte navneformer som skal brukes.

Eksempler

Se under Person.

Bruk

Registrer kun én gang for hver Bruker.

Gruppe

Bruk av samlinger

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd