Gebruiker - Contactpersoon

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Gebruiker – Contactpersoon

Definitie

De gegevens over een Persoon die door de Gebruiker is aangesteld om in zijn naam het beheer over het gebruik te voeren.

Invulinstructies

Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik.

Voorbeelden

Zie Persoon.

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elke Gebruiker.

Informatiegroep

Gebruik collecties

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO