Användare

Svensk översättning

Användare

Definition

Person eller Organisation som bedriver forskning, använder, väljer eller tittar på ett objekt eller en objektgrupp.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera olika informationsenheter som till exempel efternamn och förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person eller Organisation som det passar. Det bör finnas standardformat för benämning på användning.

Exempel

Se under Person eller Organisation.

Använd

Så många gånger som det behövs för en användningshändelse.

Informationsgrupp

Information om användning av samlingar

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust