Typ av användning

Svensk översättning

Typ av användning

Definition

En term som beskriver typen av användningshändelse.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

utställning; undersökning; uppträdande; demonstration

Använd

Så många gånger som det behövs för en användningshändelse.

Informationsgrupp

Information om användning av samlingar

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet