Användning – status

Svensk översättning

Användning – status

Definition

Steg i processen för Användning av samlingar som ett enskilt objekt eller reproduktion som ska användas har uppnått.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

efterfrågad; godkänd; överenskommen; konservering; fotografering

Använd

Registrera endast en gång för en användning av ett objekt eller en reproduktion. Tidigare Användning – status kan behållas men bör kopplas ihop med Användning – datum för status för att kunna identifiera aktuell Användning – status.

Informationsgrupp

Information om användning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust