Användning – resultat

Svensk översättning

Användning – resultat

Definition

Information om resultatet från användningen.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

daterad; identifierad; utställd

Använd

Så många gånger som det behövs för en användningshändelse.

Informationsgrupp

Information om användning av samlingar

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust