Användning – kommentar om restriktion

Svensk översättning

Användning – kommentar om restriktion

Definition

Ytterligare information om Användning – restriktion av ett objekt som inte har registrerats någon annanstans. Använd fastställd terminologi.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Forskare ges tillträde endast under övervakning.

Använd

Registrera bara en gång per Användning – restriktion.

Informationsgrupp

Information om användning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet