Bruksbegrensning - merknad

Norsk oversettelse

Bruksbegrensning – merknad

Definisjon

Ytterligere informasjon om bruksbegrensning for et objekt som ikke har blitt registrert andre steder med standardisert terminologi.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting.

Eksempler

Forskere har kun tilgang under oppsyn.

Bruk

Registrer kun én gang for hver Bruksbegrensning.

Gruppe

Bruk

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd