Användning – referensnummer

Svensk översättning

Användning – referensnummer

Definition

Ett unikt nummer som tilldelats till användning av ett objekt eller en objektgrupp. Numret ska också referera till ett ärende som innehåller skriftlig dokumentation kring användningen.

Registrering

Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel

RES1993.123; X1993.123

Använd

Registrera endast en gång för en användning.

Informationsgrupp

Information om användning av samlingar

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet