Användning – villkor

Svensk översättning

Användning – villkor

Definition

Restriktioner som hör till forskning eller ett användningsområde för ett objekt.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Manuskriptet får inte skrivas av i sin helhet utan tillåtelse från förvaltaren.

Använd

Registrera endast en gång för varje förekomst av forskning eller användning.

Informationsgrupp

Information om användning av samlingar

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust