Användning – organisatör

Svensk översättning

Användning – organisatör

Definition

Person eller Organisation som organiserar en användningshändelse, till exempel utställning, exponering och demonstration.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter som till exempel ett efternamn, ett förnamn och en adress. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person eller Organisation som det passar. Det bör finnas standardformat för benämning på användning.

Exempel

Se under Person eller Organisation.

Använd

Så många gånger som det behövs för en användningshändelse.

Informationsgrupp

Information om användning av samlingar

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet