Användning av samlingar - Omfattning

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

I processen ingår hantering av originalobjekt, men även bilder och andra reproduktioner. I dessa fall används även processen för Hantering av rättigheter. Processen kan också användas tillsammans med processen för Utlån för att ta till vara information om hur museets objekt används när de lånas ut.

Det finns ett stort antal potentiella användningsområden. Bland dem ingår utställningar, publicering av bilder på webben eller i tryck, lärandesituationer, förfrågningar, forskning, att köra fungerande maskiner, att spela på musikinstrument, filmning och inspiration för konstnärer till nya verk.

Processen är inte någon vägledning för planering av utställningar eller andra specifika användningsområden. Den utgör istället ett stöd för museet att kunna bedöma och godkänna föreslagen användning av samlingarna, registrera varje individuell användning och att samla in den information som skapas, som till exempel utställningstexter, forskningsresultat och användargenererat innehåll. I processen ingår också korshänvisningar till många andra processer som förmodligen kommer att behöva tillämpas före, under och efter olika typer av användning.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet